قبلا در مورد خواصش شنیده بودم ولی تا حالا نمیدونستم برای لاغری هم مفیده ممنون مقاله خوبی بود.