من بعد دیدن این مطلب تو سایتتون خوندمش رفتم ناخونام رو مانیکور کردم خیلی خوب شد به همه عزیزان پیشنهاد میکنم برین عالیه